Hà Nội, ngày 05-03-2021

Quận Hoàn Kiếm: 99,5% hồ sơ giải quyết đúng hạn trên phần mềm

04/03/2020 11:51 | 0

(HNMO) - Ngày 4-3, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận. 

Theo báo cáo của quận Hoàn Kiếm, năm 2019, UBND các phường đã tiếp nhận 70.880 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên phần mềm đạt 99,5%.

Quận đã bố trí hệ thống máy tính, máy quét nối mạng internet để người dân có thể đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ phận “một cửa” của quận và 18 phường; tổ chức tập huấn cho đoàn viên cũng như cán bộ về kỹ năng, kiến thức về dịch vụ trực tuyến. Quận cũng triển khai việc số hóa dữ liệu đối với các lĩnh vực tư pháp, tài nguyên môi trường, lao động và xã hội, quản lý đô thị, văn hóa thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong, đến nay 100% phường đã kết nối với thành phố, 100% đơn vị từ quận đến phường được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan thuộc quận thực hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản không được phép chuyển theo quy định)... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như nhận thức của một bộ phận cán bộ chưa đầy đủ, năng lực không đồng đều, việc số hóa dữ liệu về hộ tịch, bảo trợ xã hội tiến độ còn chậm.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ nhận định Hoàn Kiếm là đơn vị chủ động và làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ nhu cầu tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Sở tiếp tục hợp tác, hỗ trợ quận trong việc tháo gỡ những vướng mắc để gia tăng tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công ngay tại nhà; phòng chống mã độc, vi rút và bảo mật thông tin... Quận Hoàn Kiếm cũng cần xác định những nguyên nhân gây ra sự hạn chế để tập trung tháo gỡ...

Hồng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /