Hà Nội, ngày 21-09-2020

HĐND huyện Thanh Oai: Tăng thời gian và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn

18/02/2020 07:40 | 0

(HNM) - Theo kế hoạch năm 2020, HĐND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động; thường xuyên phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Ngoài cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức điều hành của chủ tọa các kỳ họp, HĐND huyện cũng sẽ tăng thời gian và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Thường trực, các ban HĐND huyện sẽ tổ chức 2 phiên giải trình; giám sát 7 chuyên đề về những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

Cùng với đó, HĐND huyện sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, chuyển và đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /