Hà Nội, ngày 21-09-2020

Xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) huy động 81 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao

17/02/2020 07:40 | 0

(HNM) - Năm 2020, thị xã Sơn Tây chọn xã Kim Sơn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã Kim Sơn có 8/19 tiêu chí đạt, 11/19 tiêu chí cơ bản đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nuôi ong tại xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây).

Để hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, xã Kim Sơn dự kiến huy động tổng kinh phí 81 tỷ đồng phục vụ đầu tư các hạng mục quan trọng, như: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường trục xã, trục thôn; chỉnh trang tỉnh lộ 416; nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường; xây dựng tường bao khuôn viên và đổ bê tông sân nhà văn hóa các thôn: Kim Sơn, Lòng Hồ. Đồng thời, xã tập trung xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn...

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /