Hà Nội, ngày 26-09-2020

Quận ủy Ba Đình tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị

11/02/2020 12:47 | 0

(NSHN) - Sáng 11-2, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Quận ủy Ba Đình, trong công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và quận Ba Đình; các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, sở, ban, ngành thành phố. Đồng thời, quận cũng đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của quận để tiếp thu ý kiến của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Dự thảo Báo cáo chính trị của quận có một số nội dung mới như: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được thành phố giao; đánh giá chung về vị thế và kết quả đạt được của quận so với một số quận tương đương và tầm nhìn của quận đến năm 2030…

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị vào dự thảo Báo cáo chính trị của quận Ba Đình. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trong thời gian tới.

Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /