Hà Nội, ngày 21-09-2020

Sóc Sơn chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy rừng

05/02/2020 07:21 | 0

(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND nhằm triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn năm 2020.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn có rừng khẩn trương đánh giá kết quả công tác khoán bảo vệ rừng năm 2019; kiểm tra, rà soát lập kế hoạch thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2020; các địa phương tổng hợp những diện tích đất lâm nghiệp, diện tích rừng chưa được giao; báo cáo UBND huyện chỉ đạo cho xây dựng kế hoạch giao đất lâm nghiệp, giao rừng trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp.

Đáng chú ý, trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND các xã, thị trấn có rừng và các chủ rừng chủ động phương án phòng cháy - chữa cháy rừng; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao bảo vệ; đồng thời, các địa phương, đơn vị cần thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho nhân dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường cảnh báo, thông báo nguy cơ cháy rừng, thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /