Hà Nội, ngày 09-04-2020

Khắc phục bệnh “hành chính hóa” trong công tác dân vận

15/01/2020 17:55 | 0

(NSHN) - Chiều 15-1-2020, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 nhận Giấy khen.

Năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Tây Hồ đã đổi mới tổ chức các phong trào quần chúng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi nên tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, quận Tây Hồ đã chú trọng triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, hiệu quả. Năm 2019, tỷ lệ hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” ở UBND quận và phường đạt trên 80%.

Năm 2020, Quận ủy Tây Hồ tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục bệnh “hành chính hóa” trong công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền…

Nhân dịp này, 2 cá nhân của quận Tây Hồ được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Quận ủy Tây Hồ đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 và 8 tập thể có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2019…

Phong Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /