Hà Nội, ngày 05-04-2020

Huyện Thanh Trì: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua

15/01/2020 13:40 | 0

(NSHN) - Ngày 15-1-2020, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Trao cờ, danh hiệu và bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhờ đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, phong trào thi đua năm 2019 của huyện Thanh Trì phát triển mạnh mẽ, có ảnh hưởng tích cực tới đời sống xã hội của nhân dân. Trong phong trào thi đua thực hiện “Trật tự và văn minh đô thị” gắn với phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, toàn huyện đã trồng hơn 4.500 cây ăn quả, hơn 7.500 cây xanh và cây bóng mát, triển khai 608 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với 19.240 lượt người tham gia.

Đến nay, trên địa bàn huyện hình thành nhiều tuyến đường hoa, điểm vui chơi công cộng, thay đổi diện mạo của huyện theo hướng xanh - sạch - đẹp. Trong công tác cải cách hành chính, 99,8% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, không có đơn thư khiếu nại về giải quyết thủ tục hành chính…

Năm 2020, huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Huyện phấn đấu duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Nhân dịp này, huyện Thanh Trì có 1 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /