Hà Nội, ngày 19-09-2020

HĐND huyện Thường Tín triển khai nhiệm vụ năm 2020

14/01/2020 08:43 | 0

(HNM) - HĐND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm qua, hoạt động của HĐND huyện Thường Tín và các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, hiệu quả. HĐND huyện đã phối hợp với UBND cùng cấp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tốt các hoạt động theo quy chế phối hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Năm 2020, HĐND huyện Thường Tín sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của thành phố, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường kỳ và đột xuất, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /