Hà Nội, ngày 18-09-2020

Không có hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn

13/01/2020 18:23 | 0

(NSHN) - Chiều 13-1-2020, UBND quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2019 với đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị.

Qua rà soát, số lượng thủ tục hành chính được niêm yết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại bộ phận “một cửa” của quận Thanh Xuân là 211 thủ tục. Sáu tháng cuối năm 2019, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của quận đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 71.587 hồ sơ; không có hồ sơ chậm, muộn. Trong đó, có 23,6% hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; có 36 hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Tại buổi đối thoại, 8 đại diện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân đã bày tỏ ý kiến. Trong đó có đề xuất: Việc triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính của quận Thanh Xuân cần có sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt để xây dựng chính quyền điện tử cần công dân điện tử.

Vì vậy, UBND quận Thanh Xuân thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 của quận lên cao hơn nữa.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /