Hà Nội, ngày 19-09-2020

Các quận, huyện tổ chức thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 của thành phố

10/01/2020 15:34 | 0

(NSHN) - Sáng 10-1-2020, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm qua, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổng kết 6 chương trình, 26 đề án công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận; triển khai hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” của thành phố... Năm 2020, quận Hoàn Kiếm đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Trong đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng quận Hoàn Kiếm phát triển bền vững…

* Sáng cùng ngày, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Quận ủy Ba Đình cho biết, năm 2019, Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đổi mới, nỗ lực đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Năm 2020, Quận ủy Ba Đình xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố và phương châm công tác của quận “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

* Chiều 10-1, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức tổng kết các mặt công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, Huyện ủy Hoài Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật, huyện đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; vượt 40% chỉ tiêu thành lập mới tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Năm 2020, Huyện ủy Hoài Đức xác định 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 14 đầu việc, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của thành phố.

Nhóm phóng viên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /