Hà Nội, ngày 18-09-2020

Năm 2020, Liên minh Hợp tác xã Hà Nội phấn đấu thành lập mới 40 hợp tác xã

10/01/2020 11:40 | 0

(NSHN) - Ngày 10-1-2020, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổng kết kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019, triển khai công tác và phát động thi đua năm 2020.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội Nguyễn Trung Thành phát động thi đua tại hội nghị.

Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, tính đến hết năm 2019, toàn thành phố có 1.942 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 80 hợp tác xã so với năm 2018 (vượt 67% so với kế hoạch). 

Đáng chú ý, năm 2019, thành phố có 89 hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi liên kết, 60 hợp tác xã có áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, hữu cơ...

Để hỗ trợ các hợp tác xã phát triển mô hình sản xuất mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năm 2019, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã hỗ trợ 80 tỷ đồng cho 220 dự án phát triển sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã.

Năm 2020, Liên minh Hợp tác xã thành phố đề ra mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình kinh tế tập thể, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 2.400 lượt cán bộ quản lý hợp tác xã; tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 40 hợp tác xã trở lên; xây dựng ít nhất 5 hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Các hợp tác xã, thành viên sẽ tiếp tục được hỗ trợ khoảng 125 tỷ đồng vay ưu đãi từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Chương trình quốc gia giải quyết việc làm...

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /