Hà Nội, ngày 21-09-2020

Huyện Chương Mỹ: Cấp 100.000 tem truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh

10/01/2020 08:26 | 0

(HNM) - Hiện nay, huyện Chương Mỹ có 689 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trong đó có 207 cơ sở sản xuất).

Năm 2019, huyện đã kiểm tra xếp loại đối với 159 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; xác nhận cam kết cho 432 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 12.750 hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Huyện hỗ trợ ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm an toàn cho 10 đơn vị sản xuất, kinh doanh; cấp 100.000 tem truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện.

Cũng trong năm 2019, huyện tổ chức kiểm tra liên ngành công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn; đã xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 3 cơ sở với số tiền phạt 27 triệu đồng. 

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /