Hà Nội, ngày 25-10-2020

Quốc Oai phấn đấu có hơn 60 sản phẩm OCOP

08/01/2020 08:09 | 0

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai vừa thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2021; định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu đề án hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; khai thác lợi thế từng xã trên cơ sở quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp đến năm 2025; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước gắn với sơ chế, chế biến và thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2025 có hơn 60 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 30 sản phẩm nông nghiệp...

Đề án cũng định hướng rõ phát triển cây trồng, vật nuôi theo vùng: Vùng bãi sông Đáy sản xuất chuyên cây ăn quả, cây dược liệu và cây rau, màu an toàn; vùng bán sơn địa phát triển chăn nuôi gia súc lớn, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu và trồng chè...
 

Minh Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /