Hà Nội, ngày 07-04-2020

Chương Mỹ: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt gần 95%

06/01/2020 07:54 | 0

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ cho biết, năm 2019, công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, đối với công tác tài nguyên môi trường, huyện đã phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 614 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 91,35ha; phê duyệt phương án đấu giá đất nông nghiệp công ích ở 8 xã; chỉ đạo, tổ chức thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt về điểm tập kết tại các xã với 50.262 tấn (đạt 97%), vận chuyển về khu xử lý tập trung của thành phố đạt 97,45%. Ngoài ra, tiếp nhận và giải quyết 1.340 lượt hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến công tác tài nguyên môi trường, bảo đảm đúng trình tự, thời hạn theo quy định.

Đối với công tác đăng ký đất đai, toàn huyện đã cấp 20.734 hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai, đạt 100%; tiếp nhận và giải quyết 7.271 hồ sơ bảo đảm thời gian quy định; cấp 61.043 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt gần 95%...

Minh Đỗ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /