Hà Nội, ngày 07-04-2020

Đông Anh: Xử phạt 22 cơ sở vi phạm về môi trường

06/01/2020 07:51 | 0

(HNM) - Trong năm 2019, huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; thành lập các đoàn kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tăng cường giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường...

Kết quả, huyện đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 22 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 943 triệu đồng; giải quyết thủ tục hành chính về môi trường cho 103 trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường...

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện Đông Anh đã phê duyệt và triển khai thực hiện một số đề án cụ thể: Xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và tại các làng nghề; trồng và quản lý cây xanh; cải tạo ao hồ.

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /