Hà Nội, ngày 25-10-2020

Quận Ba Đình tiếp tục xây dựng 14 tuyến phố văn minh đô thị

03/01/2020 13:23 | 0

(NSHN) - Sáng 3-1-2020, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng; trật tự đô thị; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, trên địa bàn quận, tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt 100%. Quận đã xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với số tiền hơn 165 triệu đồng. Cùng với đó, quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng 5 tuyến phố văn minh đô thị, đồng thời xây dựng thêm 14 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị tại 14 phường.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn quận có 43 dự án đang được triển khai. Quận Ba Đình đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, vì vậy hạn chế phát sinh các khiếu kiện phức tạp, kết hợp với áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với những trường hợp không chấp hành.

Quận Ba Đình cũng đã xử phạt 78 trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy với số tiền gần 139 triệu đồng; ban hành 168 công văn yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong phòng cháy, chữa cháy...

Năm 2020, quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, giám sát chặt chẽ các dự án xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /