Hà Nội, ngày 07-04-2020

Quận Thanh Xuân khen thưởng 36  tập thể thực hiện tốt các chương trình công tác

15/11/2019 16:01 | 0

(NSHN) - Ngày 15-11, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác của thành phố và quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020.

4 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, đề án công tác của Quận ủy và Thành ủy với phương châm rõ đơn vị, rõ người, rõ việc. Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm xây dựng, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với củng cố tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ qua từng vị trí công tác. Từ đó,  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận đạt nhiều kết quả toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm; thu ngân sách tăng 13% so với tổng kế hoạch thành phố giao hằng năm; công tác đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, phát triển. Đặc biệt, quận Thanh Xuân nằm trong tốp đầu của thành phố về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Dịp này, Quận ủy Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 36 tập thể xuất sắc đã có nhiều thành tích trong thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy và Thành ủy giai đoạn 2016-2020.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /