Hà Nội, ngày 05-04-2020

Địa phương đầu tiên của Hà Nội thực hiện phân hạng sản phẩm tham gia OCOP

15/11/2019 15:03 | 0

(NSHN) - Ngày 15-11, Đông Anh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) năm 2019 của huyện. Đây là địa phương đầu tiên của Hà Nội tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8-7-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Sản phẩm đậu phụ xã Võng La (huyện Đông Anh) tham gia Chương trình OCOP.

Tại hội nghị, hồ sơ của 20 sản phẩm được huyện đánh giá, phân hạng, gồm: Nông sản, thực phẩm (giò, chả, rau cải, đậu phụ, bánh vừng vòng, gạo nếp cái hoa vàng...) và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Hội đồng thẩm định Đông Anh đánh giá sản phẩm theo tiêu chí: Chất lượng, mẫu mã bao bì, khả năng tiếp thị… để cho điểm (theo thang điểm 100). Sản phẩm đạt tiêu chí tiếp tục được huyện chuyển hồ sơ về thành phố tham gia đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP theo tiêu chí “3 sao”,  “4 sao”...

Trong 2 năm 2019 - 2020, Đông Anh đặt mục tiêu có 40-50 sản phẩm tham gia OCOP được UBND thành phố đánh giá, xếp hạng.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /