Hà Nội, ngày 09-04-2020

1.523 hộ dân hiến đất xây dựng công trình phúc lợi ở Quốc Oai

15/11/2019 08:13 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Quốc Oai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài vốn ngân sách nhà nước còn có sự ủng hộ rất lớn từ nhân dân.

Toàn huyện đã có 1.523 hộ dân hiến đất với tổng diện tích 135.282m2 phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi: Đường ngõ xóm, giao thông - thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa... Ngoài hiến đất, người dân còn góp hơn 142.000 ngày công cùng khoảng 300 tỷ đồng để xây dựng các công trình.

Từ những đóng góp đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã được đầu tư bài bản, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, Quốc Oai đã được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019.

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /