Hà Nội, ngày 07-04-2020

Mở rộng thêm quyền của phạm nhân từ năm 2020

14/11/2019 14:30 | 0

(HNMO) - Ngày 14-11, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố và các quận, huyện, thị xã. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Các đại biểu đã nghe giới thiệu về những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2019 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

Điểm đáng lưu ý là, thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 bổ sung các nhóm quyền cho phạm nhân như: Được bồi thường thiệt hại nếu có; tham gia bảo hiểm xã hội; phạm nhân tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.

Nếu trước đây phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi gặp trực tiếp thân nhân, theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, phạm nhân sẽ được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 2 lần trong 1 tháng.

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi và bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm.

Luật mới cũng bổ sung quy định về “Giải quyết việc xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người bị thi hành án tử hình” (Điều 83). Cụ thể, trường hợp thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình muốn nhận tro cốt của người bị thi hành án và tự chịu chi phí hỏa táng thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao tử thi và hỗ trợ đưa tử thi về nơi hỏa táng.

Bên cạnh đó, chế độ giam giữ cũng có nhiều thay đổi. Với quy định hiện hành, có 6 đối tượng được giam giữ riêng, gồm: Phạm nhân nữ; phạm nhân là người chưa thành niên; phạm nhân là người nước ngoài; phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của tòa án; phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam.

Luật mới bổ sung 2 đối tượng là phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam và phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính. Như vậy, sẽ có tổng cộng 8 đối tượng được giam giữ riêng.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /