Hà Nội, ngày 31-05-2020

Thêm nguồn lực cho đề án nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam

08/11/2019 13:33 | 0

(NSHN) - Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 vừa tiếp nhận thêm nguồn lực nhằm tăng cường truyền thông, thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Sáng 8-11, Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Tập đoàn Rich Group đã ký kết hợp đồng tài trợ. 

Với sự vào cuộc của đơn vị này, công tác truyền thông cho mục tiêu nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam sẽ được đẩy mạnh tại hàng loạt địa phương như: Bắc Giang, Phú Yên, Hà Nam, Thái Bình...

Theo thỏa thuận ban đầu, Rich Group sẽ đầu tư 2 tỷ đồng hỗ trợ các sự kiện truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc thực hiện Đề án với mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ, sức khỏe của người Việt Nam. 

Chín năm qua, ý nghĩa nhân văn của Đề án ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, cùng chung tay vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh.

Mai Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /