Hà Nội, ngày 31-05-2020

Quận Long Biên: 99,4% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn

08/11/2019 13:27 | 0

(NSHN) - Ngày 8-11, Quận ủy Long Biên đã tổ chức tổng kết 3 chương trình công tác của nhiệm kỳ 2015-2020.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên, giai đoạn 2015-2020", đến nay, các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ của chương trình đã hoàn thành toàn diện. Đáng chú ý, Thường trực Quận ủy đã thực hiện 313 lượt kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường đã thực hiện việc kiểm tra tại cơ sở trung bình tăng 10% đến 15% số lần so với năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận đã xây dựng, áp dụng 36 quy trình công tác tại Quận ủy, 26 quy trình tại cấp ủy cơ sở.

Với Chương trình số 02-CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020", quận Long Biên đã triển khai nhiều giải pháp mới, thực chất, hiệu quả. Nhờ đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận sớm trước thời hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,4%.

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU về "Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân giai đoạn 2015-2020”, đến nay, quận cơ bản đạt mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; triển khai thành công một số mô hình mới như: Thành lập các câu lạc bộ tình nguyện về vệ sinh môi trường, lắp đặt camera an ninh, thực hiện chủ đề năm "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh"...

Hiền Lương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /