Hà Nội, ngày 05-06-2020

Huyện Sóc Sơn: 689 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

08/11/2019 07:44 | 0

(HNM) - Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Sóc Sơn đã tổ chức 20 lớp đào tạo nghề cho 689 lao động nông thôn các nghề: Chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả, rau hữu cơ, rau an toàn, chăn nuôi gia cầm... Nhiều lao động sau đào tạo nghề đã áp dụng ngay khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi của gia đình để nâng cao thu nhập... Đến nay, toàn huyện đã có 575/689 lao động có việc làm sau đào tạo với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng. 

Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả, thời gian tới, huyện Sóc Sơn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội học nghề. Huyện cũng xác định rõ, việc đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu lao động, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và trình độ của người dân. Đồng thời, lựa chọn đội ngũ giáo viên giỏi trong giảng dạy để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của huyện...

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /