Hà Nội, ngày 05-06-2020

Phổ biến chủ trương, chính sách tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

05/11/2019 19:04 | 0

(NSHN) - Chiều 5-11, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và phổ biến Nghị quyết 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản nêu trên, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, từ ngày 7-10 đến ngày 12-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Trên cơ sở những đánh giá tại hội nghị, từng đơn vị có trách nhiệm vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, bổ sung chỉ tiêu, nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch cấp mình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Với Nghị quyết 52-NQ/TƯ, nội dung rất đáng quan tâm là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực; tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia. Một số mục tiêu cụ thể Bộ Chính trị đề ra đến năm 2025 là: Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của nước ta thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; internet băng thông rộng phủ 100% các xã; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm; có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung...

Thực hiện nghị quyết, các địa phương cần tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để có những cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, đời sống người dân, tạo ra thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /