Hà Nội, ngày 10-07-2020

HĐND huyện Phúc Thọ thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

29/10/2019 07:50 | 0

(HNM) - HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) nhằm xem xét thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện. Theo tờ trình của UBND huyện Phúc Thọ, huyện đề xuất sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu thành xã Sen Phương; sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú thành xã Xuân Đình; sáp nhập xã Vân Hà với xã Vân Nam thành xã Vân Cốc.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri, có 99,8% cử tri xã Phương Độ, 82,1% cử tri xã Sen Chiểu, 96,3% cử tri xã Cẩm Đình, 99,8% cử tri xã Xuân Phú, 98,9% cử tri xã Vân Hà, 99% cử tri xã Vân Nam đồng ý với phương án sáp nhập trên.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phúc Thọ. 

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /