Hà Nội, ngày 10-07-2020

Tây Hồ biểu dương 229 tập thể, cá nhân tiêu biểu

23/10/2019 13:19 | 0

(NSHN) - Sáng 23-10, quận Tây Hồ tổ chức tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt”; cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của quận.

Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, quận Tây Hồ đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ. Chín tháng năm 2019, thu ngân sách nhà nước của quận ước đạt hơn 1.498 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư được thực hiện có trọng điểm, tập trung vào các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh với việc triển khai 134 dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đối với 51 dự án trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị, bảo đảm an sinh xã hội... đều có chuyển biến. 

Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với 5 nội dung, trong đó, tiếp tục gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, địa phương; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và cả năm 2020, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 25 năm thành lập quận Tây Hồ...

Nhân dịp này, quận Tây Hồ đã biểu dương 4 tập thể và cá nhân “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp thành phố, 225 tập thể và cá nhân “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp quận; trao giải thưởng cho tác giả của 11 tác phẩm có chất lượng tốt và các tập thể tích cực hưởng ứng cuộc thi viết "Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /