Hà Nội, ngày 10-08-2020

Bà Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

08/10/2019 17:12 | 0

(NSHN) - Chiều 8-10, HĐND huyện Thanh Trì tổ chức kỳ họp thứ 10 (khóa XIX), nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Bà Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì

Tại kỳ họp, 36 đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết miễn nhiệm các chức danh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Trần Văn Khương (do nghỉ hưu); Chủ tịch UBND huyện đối với ông Vũ Văn Nhàn (do nghỉ hưu); Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Nguyễn Anh Tuấn (do chuyển công tác khác). Đồng thời, HĐND huyện cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Vũ Văn Nhàn (nguyên Chủ tịch UBND huyện do nghỉ hưu và không ở trên địa bàn huyện); miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với bà Đặng Thị Hiền, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội (do nghỉ hưu).

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã bầu bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /