Hà Nội, ngày 07-04-2020

Đông Anh bước đầu triển khai có hiệu quả đề án xây dựng huyện thành quận

10/09/2019 15:27 | 0

(NSHN) - Ngày 10-9, huyện Đông Anh tổ chức hội nghị nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Các tập thể, cá nhân được huyện Đông Anh khen thưởng tại hội nghị

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, huyện Đông Anh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn, nâng cao đời sống cho nhân dân... 

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Đông Anh đã đạt mức tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018; 100% xã, thị trấn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 100% làng, tổ dân phố đăng ký làng, tổ dân phố văn hóa; hoàn thành trên 95% chỉ tiêu xây, sửa nhà ở cho người có công với cách mạng; 100% xã, thị trấn bước đầu triển khai có hiệu quả đề án xây dựng xã, thị trấn trở thành phường trong lộ trình xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận…

Qua cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, huyện đã chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó, tác phẩm đạt giải Nhất là: “Sức sống được hồi sinh” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng - cán bộ Trung Tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh đã khen thưởng 62 tập thể, 81 cá nhân có thành tích trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /