Hà Nội, ngày 24-09-2020

Thường Tín: Dự kiến thu hoạch lúa vụ mùa xong trong tháng 9

06/09/2019 08:27 | 0

(HNM) - Vụ mùa năm 2019, huyện Thường Tín gieo cấy hơn 4.140ha lúa. Hiện nay, lúa mùa của huyện phần lớn đang trong thời kỳ trổ bông phơi màu. Trong đó, diện tích lúa gieo cấy sớm đang ở giai đoạn chắc hạt, dự kiến cho thu hoạch vào giữa tháng 9.

Cơ cấu giống lúa vụ mùa của huyện năm nay gồm các giống lúa mới và canh tác theo phương pháp cải tiến SRI, cấy lúa bằng máy… nên dự báo cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Để hạn chế rủi ro, huyện Thường Tín yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để phòng, chống ngập úng cho lúa mùa; lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó... Toàn huyện phấn đấu thu hoạch lúa mùa xong trong tháng 9...

Đi đôi với chuẩn bị thu hoạch lúa mùa, huyện Thường Tín đang tích cực tuyên truyền, vận động khuyến khích nông dân trồng cây vụ đông năm 2019-2020. Cùng với đó, huyện có chủ trương hỗ trợ 100% giá giống cho diện tích trồng cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa; hỗ trợ nông dân 50% giá giống tham gia mô hình trồng khoai tây theo chương trình liên kết “4 nhà”...

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /