Hà Nội, ngày 05-06-2020

Quận Đống Đa chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp giáo viên

22/08/2019 15:56 | 0

(NSHN) - Ngày 22-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang trao Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND thành phố cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn (Đống Đa). 

Năm học mới, ngành Giáo dục quận đặt mục tiêu tập trung tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục quận Đống Đa trong năm học 2019-2020 là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Ngoài ra, ngành giáo dục quận Đống Đa sẽ tích cực tham mưu UBND quận tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục; ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... 

Quy mô giáo dục của quận Đống Đa hiện có 92 trường học với gần 66.000 học sinh. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 58%. Năm học 2018-2019, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa có 13/13 chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xếp loại tốt và xuất sắc. 

Thống Nhất
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /