Hà Nội, ngày 17-01-2021

Quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

16/08/2019 17:16 | 0

(NSHN) - Ngày 16-8, UBND các quận Ba Đình, Hoàng Mai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị quận Ba Đình đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, thành phố..., qua đó đưa công tác này bảo đảm nền nếp, chất lượng.

Thời gian tới, quận Ba Đình đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ..., tạo sự chuyển biến vững chắc trong nhận thức của nhân dân, lực lượng vũ trang. Quận cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và tạo sức mạnh chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quận...

Nhân dịp này, quận Ba Đình cũng tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

* Từ năm 2009 đến nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ chủ chốt các cấp về nhiệm vụ quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo tốt 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận; chỉ đạo 14/14 phường tổ chức 30 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ…

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn được bảo đảm. Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh đạt nhiều kết quả tích cực…

Nhân dịp này, quận Hoàng Mai đã khen thưởng 41 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thành Tâm - Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /