Hà Nội, ngày 25-01-2020

Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

14/08/2019 14:16 | 0

(NSHN) - Ngày 14-8, UBND quận Đống Đa tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Quang cảnh buổi sơ kết

10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đảng bộ quận luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang quận luôn bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí, trang bị, trực sẵn sàng chiến đấu. 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Qua 10 năm, quận Đống Đa đã tuyển chọn và gọi 1.183 công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu. Các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giao lưu kết nghĩa với các đơn vị đứng chân trên địa bàn… được tăng cường.

Tại hội nghị, UBND quận Đống Đa đã khen thưởng 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /