Hà Nội, ngày 25-01-2020

Chương Mỹ có 502 dự án vay vốn giúp nông dân phát triển kinh tế

14/08/2019 08:26 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Chương Mỹ, sau 10 năm (2009-2019) xây dựng, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Chương Mỹ ngày càng phát triển. Tính hết tháng 6-2019, tổng các nguồn huy động của quỹ đạt 41,63 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ xây dựng được 502 dự án cho 12.094 hộ vay, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Ngoài ra, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Chương Mỹ định hướng cho Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng nhiều mô hình theo chuỗi liên kết, mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Trong 10 năm, vận động thành lập được 79 mô hình kinh tế tập thể, trong đó nổi bật là: Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn, Hợp tác xã Lúa hữu cơ Đồng Phú, Hợp tác xã Bưởi Núi Bé, Tổ hợp tác trồng chuối Phú Nam An; thực hiện 55 dự án sản xuất hàng mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, nghề mộc, chế biến nông sản... với tổng số tiền 16,5 tỷ đồng cho hơn 1.600 lượt hộ vay.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /