Hà Nội, ngày 05-07-2020

Quận ủy Bắc Từ Liêm quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ đến cán bộ chủ chốt

13/08/2019 13:28 | 0

(NSHN) - Ngày 13-8, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 198-KH/QU của Quận ủy về tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 200 cán bộ chủ chốt của quận tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch 198-KH/QU của Quận ủy; phân tích kỹ những nội dung kế thừa và điều chỉnh của Chỉ thị số 35-CT/TƯ so với Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI.

Theo kế hoạch của Quận ủy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu... Thông qua đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp về một số vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, những yêu cầu đặt ra để đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /