Hà Nội, ngày 05-07-2020

HĐND huyện Ba Vì tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động

13/08/2019 07:52 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Ba Vì vừa cùng Thường trực UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác từ đầu năm 2019 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Từ đầu năm 2019 đến nay, 3 cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đổi mới trong hoạt động, góp phần tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ… Đặc biệt, HĐND, UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của mặt trận vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thời gian tới, 3 cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với những đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền và HĐND huyện sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /