Hà Nội, ngày 25-01-2020

Ba Đình tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

08/08/2019 08:01 | 0

(HNM) - Quận Ba Đình là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ đặc điểm, trách nhiệm đó, Quận ủy Ba Đình luôn chú trọng phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đô thị khang trang...

Ba Đình tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Xác định rõ yêu cầu đặt ra đối với một địa bàn trọng điểm, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình luôn coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị quận. Thời gian qua, quận luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử gắn với tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy định có liên quan của trung ương, thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình Hoàng Ngọc Sáu cho biết, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng như các chỉ thị, chương trình, kế hoạch liên quan của Thành ủy, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được quận tập trung hướng về cơ sở và bước đầu có hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về xây dựng, phát triển văn hóa. 

Từ thực hiện đồng bộ các biện pháp, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngày càng tốt hơn, thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có hành vi ứng xử, lối sống văn hóa, thanh lịch. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thành Công Nguyễn Huy Toản chia sẻ: "Trước tiên, cấp ủy, chính quyền phường phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy chính quyền để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Nhờ đó, nhiều việc khó của phường đã được các đoàn thể chung sức cùng chính quyền thực hiện hiệu quả. Nổi bật là Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên triển khai “Đội tự quản 3+” tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên các tuyến phố Thành Công, La Thành, Láng Hạ...".

Bí thư Chi bộ khu dân cư số 5 phường Ngọc Hà Cù Thị Kim Thuận cho biết: "Trước đây ở khu phố có nạn đổ rác bừa bãi, mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Sau khi chi bộ đưa nội dung này vào phổ biến và quán triệt trong sinh hoạt, các đảng viên đã gương mẫu đi đầu và nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Từ đó, việc đổ rác không đúng nơi quy định không còn xảy ra, khu phố sạch, đẹp hơn...".

Song, Quận ủy Ba Đình xác định, so với yêu cầu ngày càng cao của địa phương cũng như Thủ đô, công tác xây dựng môi trường văn hóa phải được đẩy mạnh hơn nữa, huy động hiệu quả cả hệ thống chính trị tham gia. Bởi, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đó là hiện tượng coi thường pháp luật, ứng xử thiếu văn hóa còn xảy ra. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngõ phố, thực hiện trật tự văn minh đô thị tuy được quan tâm đẩy mạnh, nhưng kết quả vẫn chưa toàn diện. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số phường còn hạn chế...

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Ngọc Sáu cho biết, chủ trương của quận Ba Đình là duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người tốt, việc tốt”. Ngay từ mỗi tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có giải pháp phù hợp đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa... Đây là nhiệm vụ không dễ, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức Đảng ở cơ sở tham gia một cách thực chất, có đánh giá sát thực trong thi đua...

Thành Tâm
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /