Hà Nội, ngày 10-08-2020

Quận Hai Bà Trưng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019

26/07/2019 07:49 | 0

(HNM) - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019.

Theo đó, quận Hai Bà Trưng đặt chỉ tiêu số cơ sở được thanh tra hằng năm đạt 25% tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do quận quản lý và đạt 50% tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do phường quản lý. Đối tượng thanh tra là gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó, kiểm tra các hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Kiểm tra các giấy tờ pháp lý theo quy định, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Việc thanh tra sẽ thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất, tùy theo từng loại hình và tính chất cuộc thanh tra.

 

Xuân Lộc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /