Hà Nội, ngày 01-06-2020

Huyện Mê Linh: Hình thành nhiều vùng chuyên canh tập trung

12/06/2019 07:25 | 0
(HNM) - Theo UBND huyện Mê Linh, hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung.

Điển hình như, vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô mỗi vùng từ 50ha trở lên ở các xã: Tam Đồng, Liên Mạc, Kim Hoa; vùng sản xuất rau an toàn, quy mô mỗi vùng từ 70ha đến 200ha tại các xã: Tiền Phong, Tráng Việt, Tiến Thắng; vùng sản xuất hoa, cây cảnh ở các xã: Mê Linh với 190ha hoa hồng, Văn Khê 110ha hoa hồng, Đại Thịnh 20ha hoa hồng và 60ha hoa cúc...

Toàn huyện hiện có 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 3 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Hiện, nhiều mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện đã mang lại giá trị cao như: Nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 500 triệu đồng/ha/năm; cây ăn quả đạt 350-400 triệu đồng/ha/năm...
 
Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /