Hà Nội, ngày 21-01-2021

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

25/05/2019 11:55 | 0
 (NSHN) - Trong hai ngày 24 và 25-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Chương Mỹ đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã có 160/217 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 88,1% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; số hộ nghèo giảm còn 2,48% vào năm 2018. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân đã hiến đất, đóng góp trên 15.000 ngày công và gần 175,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp huyện Chương Mỹ vận động được hơn 11 tỷ đồng, giúp sửa chữa 400 nhà hư hỏng, xuống cấp cho hộ nghèo...

Nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ phấn đấu hằng năm có trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hỏa táng đạt 55% trở lên; vận động Quỹ Vì người nghèo 2 cấp đạt trên 10 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2024 xuống còn 1% (theo chuẩn mới).

Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa mới.

 
Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /