Hà Nội, ngày 31-05-2020

Thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024

18/05/2019 06:23 | 0
(HNM) - Trong hai ngày 16 và 17-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn khu dân cư.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tặng quà cho hơn 700 hộ nghèo. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ 34 hộ nghèo sửa chữa nhà; gần 13.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ trên 6 tỷ đồng sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập... Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp quận Hoàn Kiếm vận động được hơn 9 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng 153 nhà tình nghĩa; tặng gần 6.000 sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công...

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chương trình cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng quận Hoàn Kiếm văn minh, giàu đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.
 
Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /