Hà Nội, ngày 22-09-2020

Quận Hà Đông tăng cường kiểm soát an toàn nông sản

10/05/2019 06:56 | 0
(HNM) - UBND quận Hà Đông vừa ban hành kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Theo đó, quận Hà Đông phấn đấu 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh, doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra, đáp ứng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm trước. Đồng thời, triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết...

Đặc biệt, Hà Đông tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kém chất lượng; chấn chỉnh việc giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm trước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật...
 
Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /