Hà Nội, ngày 19-09-2020

Huyện Mê Linh: 100% hợp tác xã chuyển đổi, hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012

01/05/2019 09:13 | 0
(HNM) - Huyện Mê Linh vừa rà soát kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn huyện.

Sau nhiều nỗ lực củng cố, sắp xếp, đến nay huyện Mê Linh có 78 hợp tác xã, trong đó 50 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 28 hợp tác xã tổng hợp. Tổng nguồn vốn hoạt động của các hợp tác xã là 75,5 tỷ đồng; giá trị tài sản của các hợp tác xã là 37,93 tỷ đồng; tổng doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 298 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 6,5 triệu đồng/người/năm… Đáng chú ý, 100% hợp tác xã trên địa bàn huyện đang hoạt động đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
 
Thúy Nga
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /