Hà Nội, ngày 17-01-2021

Huyện Thường Tín có 1.432ha lúa xuân đã trổ bông

01/05/2019 09:06 | 0
(HNM) - UBND huyện Thường Tín cho biết, hiện nay, hơn 4.814ha lúa xuân của huyện đang sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó có 1.432ha đã trổ bông, diện tích lúa xuân còn lại đang trong giai đoạn làm đòng.

Xác định đây là vụ chính trong năm 2019, huyện Thường Tín đã tập trung chỉ đạo sát sao, giao cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở nắm bắt tình hình sâu bệnh gây hại để hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa xuân.

Huyện Thường Tín cũng thường xuyên vận động nông dân trên địa bàn thăm đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh, phun thuốc phòng, trừ kịp thời các diện tích lúa xuân đã nhiễm sâu bệnh theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách), không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.
 
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /