Hà Nội, ngày 21-01-2021

Xã Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn): 214 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng

30/04/2019 08:09 | 0
(NSHN) - Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn vừa khảo sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Hiền Ninh. Qua khảo sát cho thấy, tổng số vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn là 214 trường hợp.

Trong đó, 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 1 trường hợp vi phạm trên đất công ích, 118 trường hợp vi phạm trên đất quy hoạch rừng phòng hộ trước năm 2008; 82 trường hợp vi phạm trên đất quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008.

Trước thực tế trên, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND xã Hiền Ninh thời gian tới cần rà soát kỹ các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm.

 
Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /