Hà Nội, ngày 19-09-2020

Quốc Oai: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ dân sinh

26/04/2019 07:44 | 0
(HNM) - UBND huyện Quốc Oai vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND triển khai việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Theo đó, huyện Quốc Oai phấn đấu trong năm 2019, 100% cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; hướng dẫn vận động các đối tượng tham gia chuỗi giá trị ngành hàng từ sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến tiêu dùng trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm...

Ngoài ra, huyện Quốc Oai tập trung truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh có bán thực phẩm. Huyện đặt mục tiêu trong năm 2019, tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh nông, lâm, thủy sản được kiểm tra đáp ứng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm trước; phấn đấu 80% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia hệ thống điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc.
 
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /