Hà Nội, ngày 26-05-2020

Quận Tây Hồ xử phạt gần 130 triệu đồng vi phạm về an toàn thực phẩm

19/04/2019 08:26 | 0
(HNM) - Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, trên địa bàn quận có 1.869 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Hiện tại, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn thực phẩm toàn quận đạt 95%. Trong quý I-2019, cơ quan chức năng của quận đã tiến hành kiểm tra 283 cơ sở. Cụ thể, đoàn liên ngành công tác an toàn thực phẩm của quận kiểm tra 73 cơ sở và đoàn liên ngành an toàn thực phẩm của 8 phường kiểm tra 210 cơ sở. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng quận đã xử phạt vi phạm hành chính 20 cơ sở với tổng số tiền gần 130 triệu đồng.

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, trong quý II-2019, quận Tây Hồ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.
 
Lưu Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /