Hà Nội, ngày 26-05-2020

Thị xã Sơn Tây nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã

19/04/2019 07:27 | 0
(HNM) - Theo UBND thị xã Sơn Tây, trên địa bàn hiện có 24 hợp tác xã nông nghiệp, số lượng hợp tác xã đang hoạt động là 14 hợp tác xã (4 hợp tác xã tổng hợp, 3 hợp tác xã chăn nuôi, 7 hợp tác xã trồng trọt); không có liên hiệp hợp tác xã. Tuy nhiên, đa số hợp tác xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, năng lực nội tại yếu; vốn sở hữu, năng lực quản lý, điều hành, xây dựng phương án... còn hạn chế.

Để nâng cao hoạt động của các hợp tác xã, thị xã Sơn Tây tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng theo nội dung Luật Hợp tác xã và các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở về phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể kiểu mới, các hợp tác xã tiêu biểu; mở rộng ngành nghề trong các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ cơ khí, vận tải, quản lý chợ... Đối với các hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động sẽ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.
 
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /