Hà Nội, ngày 27-02-2020

HĐND huyện Sóc Sơn chú trọng nắm bắt hoạt động của cơ sở

16/04/2019 07:48 | 0
(HNM) - Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn vừa làm việc với cấp ủy, HĐND xã Đức Hòa về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019.

Tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND xã Đức Hòa. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đề nghị, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã Đức Hòa tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động.

Ngoài làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp bảo đảm nghiêm túc, đúng luật, Thường trực HĐND xã cần thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát, khảo sát; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, việc giải quyết đơn thư công dân, những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương…

 
Việt Tuấn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /