Hà Nội, ngày 15-07-2020

Gỡ khó cho hợp tác xã ở Ứng Hòa

12/04/2019 08:20 | 0
(HNM) - Thiếu vốn hoạt động, hạn chế về trình độ quản trị, lỏng lẻo trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… là những vấn đề cản trở hoạt động của các hợp tác xã ở huyện Ứng Hòa. Hiện huyện Ứng Hòa đang tích cực tìm giải pháp hỗ trợ, cùng các hợp tác xã trên địa bàn sớm khắc phục tồn tại để phát triển...

Thực hiện Luật Hợp tác xã, đến nay, huyện Ứng Hòa có 80 hợp tác xã với tổng số 29.778 thành viên. Năm 2018, doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 994 triệu đồng, lợi nhuận đạt 38,8 triệu đồng... Với kết quả này, qua đánh giá của huyện, các hợp tác xã trên địa bàn hoạt động chưa hiệu quả.
 
Nông dân xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa) phát triển thành công mô hình nuôi trồng thủy sản “sông trong ao”.

Về nguyên nhân, nhiều hợp tác xã cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. Mặc dù các thành viên đều góp vốn nhưng mức nộp chỉ từ 50.000 đến 500.000 đồng, dẫn đến vốn điều lệ rất thấp (dưới 50 triệu đồng/hợp tác xã). Tuy nhiên, để vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh thì rất nhiều hợp tác xã không có tài sản thế chấp do trụ sở đều nhờ đình làng, nhà văn hóa thôn... Bên cạnh đó, trình độ quản trị của các hợp tác xã còn hạn chế. Toàn huyện có 394 cán bộ quản lý hợp tác xã nhưng chỉ 57 người có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là trình độ trung cấp và sơ cấp...

Để thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn huyện phát triển, theo ông Chu Văn Tráng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Đức (xã Minh Đức), nên có cơ chế để hợp tác xã thuê diện tích sản xuất nông nghiệp từ các hộ không có nhu cầu sử dụng. Cùng với đó, huyện và xã tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong xu thế hội nhập…

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Xá (xã Phương Tú) đề nghị: "Các cấp, các ngành hỗ trợ hợp tác xã về kho bãi bảo quản, chế biến nông sản, chủ động nguồn hàng hóa nhằm giảm thiểu phụ thuộc tư thương, hạn chế tình trạng "được mùa - mất giá". Ngoài ra, hợp tác xã cũng cần được hỗ trợ trong hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao...".

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện mới đây, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường nhận định, việc gỡ khó cho các hợp tác xã hoạt động hiệu quả là việc rất quan trọng. "UBND huyện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương tìm giải pháp hữu hiệu sớm khắc phục tồn tại cho các hợp tác xã. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các xã cần xác định rõ vai trò cầu nối, đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, tạo điều kiện cho hợp tác xã hoạt động, không can thiệp quá sâu. Đối với các hợp tác xã, cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, xác định lợi thế, thế mạnh để có cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ phù hợp. Mặt khác, các hợp tác xã cần phát triển quy mô, có chính sách thu hút thành viên tham gia để tăng vốn hoạt động; đồng thời, chú trọng liên kết với doanh nghiệp trong các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm...” - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.
Kim Nhuệ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /