Hà Nội, ngày 19-09-2020

Tăng cường kiểm tra các quy định sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng hóa

05/04/2019 08:16 | 0
(HNM) - UBND quận Bắc Từ Liêm vừa có Kế hoạch 172/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành các quy định có liên quan đến hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đối tượng kiểm tra là Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các phường; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng; các chất phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Đối với Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các phường sẽ kiểm tra định kỳ 2 lần/năm; với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Tại Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các phường, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền. Còn tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kiểm tra các hồ sơ pháp lý, việc tuân thủ các quy định trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh và lưu thông hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ…
 
Thu Trang
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /